Service บริการ

 

กระบวนการผลิตท่านจะมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน เริ่มต้นตั้งแต่การขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบ คือ เส้นด้าย ต้องได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิต จากนั้นจะผ่านการทำไซด์ซิ่งโดยเจ้าหน้าที่ชำนาญในด้านนี้โดยเฉพาะ เมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวก็จะไปสู่การนำขึ้นเครื่องทอผ้าในลำดับต่อไป บริษัทฯ ของเรามีพนักงานQ.C.ในการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพสินค้า

บริษัท รุ่งอุดมการทอ จำกัด  62,62/6 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ 70 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ10130
ฝ่ายขาย : 081 861 3543
Email : rung_udom@hotmail.com